Oțel inoxidabil, oțel rezistent la acizi, oțel rezistent la căldură

până la total: 0,00 Lei
Politică de confidențialitate

POLITICA DE PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ALE CLIENȚILOR MAGAZINULUI ONLINE STAINLESS EUROPE

Această Politică de protecție a datelor cu caracter personal ale clienților magazinului online Stainless Europe, denumită în continuare „Politică”, are scopul de a vă oferi informații detaliate despre ce fel de date personale colectăm despre Clienții Magazinului Online Stainless Europe, în ce scopuri și cum le folosim, cine suntem și care sunt drepturile dvs. Politica de protecție a datelor servește pentru a vă furniza informațiile prevăzute la art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/ CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în continuare „GDPR”, care este în vigoare din 25 mai 2018. Informațiile furnizate mai jos sunt foarte importante, așa că vă rugăm să le citiți cu atenție.

CINE SUNTEM - OPERATOR ȘI DATE DE CONTACT:

1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este compania Stainlees Europe cu sediul social în Żory, adresa: ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polonia, înscrisă în registrul antreprenorilor ținut de Judecătoria Raională pentru orașul Cracovia din Cracovia, Secția XI Economică a Registrului Judiciar Național sub numărul KRS 0000611193, NIP 6793126212, REGON 364203936, numită în continuare Stainless Europe.

Ne puteti contacta:

 • Prin poștă, la următoarea adresa: Stainless Europe, ul. ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polonia;
 • Prin e-mail la adresa: info@stainlesseurope.com

INSPECTOR DE PROTECȚIE A DATELOR PERSONALE ȘI DATELE SALE DE CONTACT:

2. Am desemnat un Inspector pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal la care vă puteți adresa cu orice întrebare sau cerere în toate chestiunile referitoare la datele cu caracter personal. O puteți face:

 • Prin poștă, la următoarea adresa: Stainless Europe, Inspector pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polonia;
 • Prin e-mail la adresa: iod@stainlesseurope.com

CE DATE PERSONALE DESPRE CLIENȚII MAGAZINULUI ONLINE STAINLESS EUROPE PRELUCRĂM?

3. În legătură cu apartenența la grupul de Clienți ai Magazinului Online Stainless Europe, vă putem solicita să furnizați următoarele date personale:

 • Prenumele și numele de familie;
 • Loc de reședință
 • Date de contact sub forma unui număr de telefon și a adresei de e-mail.

În legătură cu activitatea Magazinului Online Stainless Europe, în scopuri de marketing, inclusiv în scopul de profilare și prelucrare automată a datelor, colectăm, de asemenea:

 • Date legate de activitățile dvs. în Magazinul Online Stainless Europe, adică așa-numitele datele comportamentale privind comportamentul dvs., inclusiv informații despre achizițiile dvs., cantitatea acestora, obiectul, frecvența acestora, precum și istoricul corespondenței de marketing adresate dvs. (de ex., newsletter, SMS, MMS, e-mail).

ÎN CE SCOP COLECTĂM DATELE DVS. ȘI PE CE TEMEI LE FOLOSIM?

4. Datele dumneavoastră personale ne sunt necesare și procesate de noi pentru a:

 • Realiza așa-numitele interese noastre legitime, în baza art. 6 alin. 1 f) GDPR, care includ:
 • stabilirea, apărarea, urmărirea revendicărilor legate de activitățile dvs. în Magazinul Online Stainless Europe;
 • crearea de liste, analize și statistici pentru nevoile noastre interne, care includ în special raportarea, studii de marketing, planificarea dezvoltării ofertei, produselor, lucrările de dezvoltare în sistemele noastre IT;
 • asigurarea securității rețelei și a informațiilor;
 • suport pentru servicii, inclusiv prin adaptarea acestora la nevoile care decurg din tranzacții efectuate, reclamații, plângeri și solicitări ale Clienților.

TREBUIE SĂ NE FURNIZAȚI DATELE DVS. PERSONALE?

5. Rețineți că furnizarea de dvs. datelor cu caracter personal este complet VOLUNTARĂ. Puteți sau nu, să ni le furnizați. Furnizarea acestora nu este o obligație legală. Nu sunteți obligat să ne furnizați orice date, iar acestea pot fi furnizate numai cu consimțământul dvs. și la discreția dvs.

Nefurnizarea datelor cu caracter personal de către dvs. nu va produce nicio consecință negativă, în afară de incapacitatea dvs. de a:

 • Primi informații despre promoțiile, produsele noastre, inclusiv serviciile, evenimentele, campaniile și ofertele speciale pregătite pentru dvs. (inclusiv cele disponibile numai pentru grupul de Clienți ai Magazinului Online Stainless Europe), de ex. prin poșta tradițională, contact telefonic, SMS, MMS, prin e-mail;
 • Exercita alte drepturi rezultate din apartenența la grupul de Clienți ai Magazinului Online Stainless Europe, de ex. reclamații.

CUI PUTEM TRANSFERA DATELE DVS.?

6. Datele dvs. putem transfera către:

 • Angajații și colaboratorii noștri care trebuie să aibă acces la date pentru a ne putea îndeplini obligațiile care decurg din funcționarea Magazinului Online Stainless Europe;
 • Entități care prelucrează datele dvs. cu caracter personal în numele nostru și care participă la desfășurarea activităților noastre, și anume:
 • agenții de publicitate și alți intermediari în vânzarea produselor noastre sau în organizarea de campanii de marketing;
 • entități care operează sistemele noastre TIC sau care ne pun la dispoziție instrumente TIC;
 • entități care ne oferă servicii de consiliere, consultanță, audit sau asistență juridică, fiscală, contabilă;
 • agenții de cercetare care lucrează pe baza comenzilor noastre;
 • Alți operatori care sunt:
 • agenții de publicitate și entități care cooperează în organizarea de campanii de marketing sau în gestionarea și deservirea Clienților Magazinului Online Stainless Europe;
 • entități care desfășoară activități poștale sau de curierat.

CÂT TIMP PUTEM PĂSTRA DATELE DVS.?

7. Putem stoca datele dvs. pe perioada apartenenței dvs. la grupul de Clienți ai Magazinului Online Stainless Europe, adică până când renunțați la apartenența la grupul de clienți ai Magazinului Online Stainless Europe.

După expirarea perioadei indicate, este posibil să stocăm datele dvs. cu caracter personal pentru perioada în care veți putea depune reclamații fiind membrul grupul de Clienți ai Magazinului Online Stainless Europe, adică până la termenul de prescripție pentru aceste revendicări - maxim 10 ani din momentul apartenenței la grupul de Clienți ai Magazinului Online Stainless Europe sau din momentul emiterii unei hotărâri judecătorești definitive cu privire la aceste pretenții.

ÎN CE CONSTĂ LUAREA AUTOMATĂ A DECIZIILOR?

8. Pe baza consimțământului dvs., putem să folosim datele dvs. pentru luarea automată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri, pentru a pregăti oferte speciale pentru dvs. (inclusiv cele disponibile numai pentru grupul de Clienți ai Magazinului Online Stainless Europe). Aceste decizii vor fi luate automat, pe baza unor criterii precum numărul și frecvența achizițiilor și cantitatea și tipul de bunuri achiziționate.

După constatarea îndeplinirii criteriilor, sistemul informatic vă va trimite automat o informație despre acordarea de beneficii, de exemplu o ofertă specială.

Puteți beneficia de avantajul acordat în condițiile specificate în informația despre acordarea acestuia, puteți renunța la acesta, precum și puteți contesta decizia respectivă.

CE DREPTURI AVEȚI?

9. Rețineți că aveți următoarele drepturi legate de prelucrarea datelor dvs. de către noi:

 • Dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal, inclusiv dreptul la informații despre datele dvs. cu caracter personal și dreptul de a obține o copie a datelor dvs. cu caracter personal;
 • Dreptul de a rectifica datele cu caracter personal dacă sunt incorecte, și dreptul de a completa datele incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Dreptul de a transfera date personale;
 • Dreptul de a depune o plângere la organul de protecție a datelor cu caracter personal, adică la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care se constată o prelucrare ilegală a datelor dvs. cu caracter personal:
 • Dreptul de a retrage, în orice moment, orice consimțământ fără a motiva și fără a afecta prelucrarea care a fost efectuată pe baza consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia;
 • DREPTUL LA CONTESTARE împotriva:
 • prelucrării de către noi a datelor dvs. în scopuri de marketing, inclusiv așa-numitei Profilării (adică obiecțiunea de a vă oferi informații despre promoțiile, ofertele, produsele noastre, inclusiv serviciile, campaniile și evenimentele, inclusiv ofertele speciale), iar după aducerea unei astfel de obiecțiun, nu ne va mai fi permis să procesăm datele dvs. în scopuri de marketing;
 • prelucrării de către noi a datelor dvs. cu caracter personal în scopurile rezultate din așa-numitele Interese legitime urmărite de noi - din motive legate de situația dvs. particulară.

10. Vă puteți exercita oricând drepturile enumerate la punctul 9 de mai sus, înaintându-ne o cerere corespunzătoare.

11. Ne puteți contacta cu cererile menționate la punctul 9 de mai sus, prin transmiterea unei declarații scrise:

 • Către un angajat al Magazinului Online Stainless Europe
 • Prin e-mail la info@stainlesseurope.com
 • Prin corespondență, la următoarea adresă: Stainless Europe ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polonia

12. Suntem obligați să vă oferim informație despre acțiunile întreprinse în legătură cu cererile menționate la punctul 9 de mai sus, fără întârziere nemotivată, și, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă este necesar, termenul prevăzut în teza precedentă poate fi prelungit cu încă două luni din cauza complexității cererii sau a numărului mare de cereri. Cu toate acestea, în termen de o lună de la primirea cererii dvs., trebuie să vă informăm despre prelungirea termenului limită precizând motivele acesteia.

13. Dacă nu luăm măsuri în legătură cu cererile dvs. menționate la punctul 9 de mai sus, atunci, neîntârziat - în cel mult o lună de la primirea cererii - vă informăm despre motivele pentru care nu s-au luat măsuri și despre posibilitatea de a depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, și utilizarea căilor de atac în fața instanței.

14. Dacă vom avea îndoieli justificate cu privire la identitatea dvs., după primirea cererii vă putem solicita să furnizați informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea.

15. Vă vom furniza informațiile menționate la punctele 12 - 14 de mai sus în scris, la opțiunea noastră:

 • Prin scrisoare recomandată, la adresa poștală furnizată de Participant

sau

 • Pe cale electronică, la adresa de e-mail furnizată de Participant

cu excepția cazului în care:

 • ne furnizați cererea dvs. pe cale electronică și veți solicita acordarea informațiilor într-o formă diferită - atunci vă vom transmite informații la adresa de e-mail furnizată de dvs.;
 • veți cere informații verbal, iar identitatea dvs. va fi confirmată de noi pe alte căi - atunci vă vom furniza informații verbal

16. Toate comunicările și acțiunile întreprinse de noi în legătură cu cererile dvs., menționate la punctul 9 de mai sus, sunt gratuite. Cu toate acestea, în cazul în care cererile dvs. sunt în mod evident nejustificate sau excesive, de ex. din cauza naturii lor neîncetate, vom putea:

 • Să percepem o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative ale furnizării informațiilor, comunicării sau luării acțiunilor solicitate

sau

 • Să refuzăm să dăm curs cererii

17. Vom informa fiecare destinatar căruia i-am dezvăluit datele dvs. personale, despre rectificarea sau completarea sau ștergerea sau limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal pe care le-am făcut pentru a satisface cererea dvs. Nu va trebui să transmitem astfel de informații doar în cazul în care acest lucru se dovedește a fi imposibil (de ex., compania a fost lichidată) sau acest lucru va necesita un efort disproporționat de mare (datele au fost dezvăluite cu mulți ani în urmă și, în ciuda încercărilor făcute, nu a fost posibilă contactarea destinatarului).

18. La cererea dvs., vă vom informa despre destinatarii cărora le-am furnizat informații despre rectificarea sau ștergerea sau limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, precum și despre destinatarii pe care nu i-am reușit să-i anunțăm.

19. În aspectele care nu sunt reglementate de Regulament, se aplică dispozițiile Codului civil și actele relevante din dreptul polonez, precum și dreptul Uniunii Europene, în special RODO [Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (UE) din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE].

CUM PUTEȚI OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE?

PENTRU A OBȚINE INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRIVIND ACEASTĂ Politica și aspecte referitoare la regulile de prelucrare și protecție a datelor dvs. cu caracter personal de către noi, ne puteți contacta:

În modul specificat la punctul 1, și anume:

 • prin poștă, la următoarea adresa: Stainless Europe, ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polonia;
 • prin e-mail la adresa: info@stainlesseurope.com

Prin adresarea întrebărilor către Inspectorul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în modul indicat la punctul 2, adică:

 • prin poștă, la următoarea adresa: Stainless Europe., ul. Boryńska 4, 44-240 Żory, Polonia
 • prin e-mail la adresa: iod@stainlesseurope.com
 
sus
Magazinul este în modul de previzualizare
Afișați versiunea pe întreaga pagină
Sklep internetowy Shoper Premium